Schronisko Św. Brata Alberta

Koło Rybnickie – Towarzystwo Pomocy im. ŚW. Brata Alberta powstało 16 marca 1993 r. Rejestracja u Wojewody katowickiego nastąpiła w dniu 1 kwietnia 1993 r., a uchwała Zarządu Głównego o powołanie Koła została podjęta dnia 7 kwietnia 1993 r.

Inicjatorami założenia Koła byli małżonkowie: Ryszarda i Andrzej Cacakowie, Maria Skorupa i Bogusław Łapiński. Oni to na zebraniu założycielskim powołali Koło. Prezesem Zarządu Koła Rybnickiego została Ryszarda Cacak.

Niezwłocznie po powstaniu koła podjęto starania zmierzające do otwarcia Schroniska. Cel jakim jest opieka nad bezdomnymi, znalazł poparcie u władz miasta Rybnika i Czerwionki – Leszczyn.

Dzięki przekazaniu przez Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego obiektów w Przegędzy było możliwe otwarcie w dniu 7 maja 1993 r. Schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Pierwsze wyposażenie przekazał Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, dalsze okoliczne kopalnie. Uroczystość poświęcenia Schroniska nastąpiła w dniu 4 października 1993 r. przy udziale Metropolity Katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia. Schronisko na dzień 12 listopada 2003 roku liczyło 55 łóżek, swoim podopiecznym zapewniało pełne utrzymanie.

Z uwagi na usytuowanie obiektu poza terenem zabudowanym możliwym stało się prowadzenie własnego gospodarstwa tj. uprawa 1,5 ha pola i hodowla trzody chlewnej. Gospodarstwo i hodowla w dużej mierze zasilają kasę schroniska.
Schronisko mieści się w Przegędzy przy ulicy Mikołowskiej 78. Funkcję kierownika schroniska od 1 stycznia 1994 r. pełni Andrzej Cacak.

Adres:
ul. Mikołowska 78
44-238 Przegędza
Tel. 32 431 46 70
Strona www: www.albertrybnik.pl
Email: towpomocyswalberta@op.pl

Źrudło: http://www.albertrybnik.pl

Powered by Mroncz | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO Games List, Browser Games and Video Game Music