Rada Sołecka

Rada Sołecka składa się maksymalnie z 15 członków (poza sołtysem). Na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa. Do zadań rady sołeckiej należy wyrażanie opinii w sprawach zarządu mieniem pozostającym w gestii sołectwa, a ponadto:

  • opiniowanie prac specjalistycznych finansowych ze środków sołectwa,
  • opiniowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia materiałów itp. ze środków sołectwa,
  • inicjowanie czynów społecznych,
  • organizacja imprez wiejskich w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
  • opiniowanie o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia obiektów pozostających w zarządzie sołectwa,
  • opiniowanie sposobu korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

W obecnej kadencji  Rada Sołecka działa w następującym składzie:

Sołtys:  Henryk Dyrbuś
ul. Powstańców 14a, 44-238 Przegędza
tel. (32) 431 57 46
Członkowie Rady: Bronisław Gamoń
Krystian Fojcik
Józef Lip
Grażyna Marcinkowska
Ryszard Jonderko
Tadeusz Czyżewski
Stanisław Szczekała
Antoni Fojcik
Herman Bohoń
Maria Mazur
Zygfryd Świtała

 

Powered by Mroncz | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO Games List, Browser Games and Video Game Music