OSP Przegędza

Jest jedną z najstarszych jednostek w gminie. została utworzona przez Emanuela Mendlę w pierwszych dniach lipca 1909 r. W skład pierwszej drużyny wchodziło 12 strażaków – Augustyn Fojcik, Teodor Fojcik, Karol Fojcik, Wincenty Ciemięga, Wincenty Michalski, Wincenty Palarz, Jan Kaczmarczyk, Teodor Piontek, Wincenty Surma, Konstanty Prudel, Robert Piontek, Robert Rojek, Robert Michalski. OSP Działa jako stowarzyszenie. Jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W okresie międzywojennym posiadała nawet orkiestrę dętą. W długoletniej działalności zajmowała się przede wszystkim ratowaniem życia i mienia ludzkiego. Wychowywała i nadal wychowuje młodzież w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Od roku 2009 zaczęła specjalizować się w usuwaniu zagrożeń ze strony owadów błonkoskrzydłych ? pszczół, os i szerszeni. O zapotrzebowaniu na tego typu akcję ochronną, świadczy liczba 56 wyjazdów interwencyjnych Straży w roku 2011.Ponadto druhowie jednostki wzięli czynny udział w ochronie miejscowej ludności przed powodziami, jakie wystąpiły w roku 2007 i 2010.
Na czele drużyny stoi prezes Erwin Kuśka.

osk1osp2

 

źródło: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/index.php?page=karolinki-2011, Anna Gudzik “Przegędza zarys dziejów”, ARW “Vectra”, Czerwionka-Leszczyny 2003

Powered by Mroncz | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO Games List, Browser Games and Video Game Music