Historia

Przegędza jest jedną ze starszych miejscowości ziemi rybnickiej. Istniała już w XIII wieku. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się około 1240 roku kiedy to wraz z innymi wsiami składa dziesięcinę snopową na rzecz kolegiaty św. Krzyża w Opolu. Prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku osada została przeniesiona na prawo niemieckie i instytucja ta przetrwała tutaj aż do XIX wieku. Wieś znajdowała się pod bezpośrednim zwierzchnictwem książąt opolsko – raciborskich, a ostatni z właścicieli Antoni Węgierski sprzedał ją w 1788r. władzom pruskim.Ludność Przegędzy była uczestnikiem wydarzeń politycznych rozgrywających się na Górnym Śląsku podczas I i II wojny światowej i powstań Śląskich. Życie za ojczyznę oddało ok 70 mieszkańców Przegedzy. W okresie miedzy – wojennym powstał chór Polonia którego założycielem był powstaniec Jan Szuła. Poczałkowo Przegedza należała do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, zaś w latach 20-tych XX wieku została przyłączona do parafii w Leszczynach. W 1840 roku wybudowano w Przegędzy przydrożną kapliczkę, która później dała początek samodzielnej parafii. Parafia w Przęgedzy powstała w 1981 roku a w 1988 poświecono nowo wybudowany kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, którego budowniczym i pierwszym proboszczem był ks. Henryk Pawlica.

Powered by Mroncz | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO Games List, Browser Games and Video Game Music