CZERWIONKA-LESZCZYNY:

 • Komisariat Policji: (0-32) 431 10 00
 • Ochotnicza Straż Pożarna: (0-32) 431 28 04
 • Straż Miejska: (0-32) 431 19 28
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji: (0-32) 431 14 57
 • Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: (0-32) 431 27 96
 • Ośrodek Pomocy Społecznej: (0-32) 431 20 39
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekracji: (0-32) 431 88 42
 • Miejski Ośrodek Kultury: (0-32) 43 18 955

PRZEGĘDZA:

 • Sołtys: 44-230 Przegędza, ul. Powstańców 14a, Tel: (32) 4315746
 • Ochotnicza Straż Pożarna: Przegędza, ul. Szkolna 13: Tel (32) 4314599
 • Szkoła Podstawowa im. P. Stalmacha: ul. Szkolna 1: Tel (32) 4314333
 • Przychodnia: 44-238 Przegędza, ul. Szkolna 13a: Tel (32)4315675
 • Parafia: 44-238 Przegędza, ul Mikołowska 61a: Tel (32)431-53-00; 519-546-381

 

 

Powered by Mroncz | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO Games List, Browser Games and Video Game Music